Kleine Windmolen kopen: Van subsidie aanvraag tot plaatsing

Overweegt u om te investeren in duurzame energie en twijfelt u of een windmolen te realiseren is bij uw bedrijf? Een kleine windmolen kopen is een heel proces. Wellicht dat onze werkwijze uw twijfels weg kan nemen.

Situatie in kaart

Een windmolen realiseren gaat niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Hierbij een kijkje in onze keuken.

Locatie bepalen

U wilt een kleine windmolen kopen? Dan gaan wij allereerst in beeld brengen waar u de kleine windmolen zou willen plaatsen op uw bedrijf. Deze locatie moet zorgvuldig worden gekozen. U wilt vanzelfsprekend een plek waar de molen het meeste rendement kan behalen en waar deze uw bedrijfsactiviteiten en mogelijke toekomstige uitbreidingen, niet in de weg zal staan. Wij zoeken uiteraard ook naar de plek met het beste potentieel, maar nemen ook gemeentelijk beleid mee in ons advies. We willen de kans van slagen van uw project zo hoog mogelijk maken!

Kleine windmolen kopen: Het verbruik

Ook uw verbruik is belangrijk. Vrijwel alle gemeentes hebben bepaald dat kleine windmolens alleen worden toegestaan voor eigen gebruik. Om dat aan te tonen is de laatste eindafrekening van uw energiebedrijf van belang. Staan er investeringen gepland waardoor uw stroomverbruik toeneemt? Dan is dat ook goed om te vermelden.

In bepaalde gebieden geven gemeentes de voorkeur aan zonnepanelen. Aan ons de schone taak om helder uit te leggen waarom windenergie in uw situatie de beste investering is. Wanneer gebruikt u de meeste stroom? Overdag of ’s nachts? Zomers of juist in de winter?

Aanvraag vooroverleg

Een kleine windmolen kopen gaat helaas niet zonder vergunning, daarom vragen we een vooroverleg aan bij de gemeente. Dit vooroverleg is bedoeld om de kans van slagen van een project te bepalen. De gemeente toetst het project aan haar bestemmingsplan en legt het voor aan o.a. de welstandscommissie. Op basis daarvan geeft de gemeente een advies onder welke voorwaarden een vergunning kan worden afgegeven.

Bij een positief advies is de gemeente bereid om mee te werken aan het project.

Kosten vooroverleg

Voor het bedrag van €300,= dienen wij het vooroverleg voor u in en houden wij contact met uw gemeente. Uiteraard houden we u daarbij zo goed mogelijk op de hoogte. Een vooroverleg geeft u daarom tegen geringe kosten een goed beeld over de haalbaarheid van een kleine windmolen kopen. Bovendien verloopt de beoordeling van de vergunningsaanvraag hierdoor vlotter omdat veel zaken al in het vooroverleg zijn beoordeeld.