Aanvragen vergunning

Voor de bouw van iedere kleine windmolen met een ashoogte vanaf 15 meter is een vergunning nodig en moet een milieumelding worden gedaan. Wij verzorgen deze aanvraag en melding.

Vooroverleg

Het aanvragen van een vergunning brengt kosten met zich mee. U betaalt leges en moet diverse rapportages aanleveren om de aanvraag te onderbouwen. Om onnodige kosten te voorkomen vragen we eerst een vooroverleg aan bij de gemeente. 

Wij schrijven de aanvraag en bepalen samen met u waar de kleine windmolen moet komen te staan. We kijken welke bijzonderheden in het bestemmingsplan van uw bedrijf staan en houden daar rekening mee. Als alles naar uw tevredenheid op papier staat, sturen we het vooroverleg naar de gemeente. Tijdens dit vooroverleg wordt het bouwplan getoetst op haalbaarheid en wordt een welstandstoets gedaan. Ziet de gemeente kans om het plan te vergunnen, dan geeft zij een positief advies en kan de vergunning worden aangevraagd. 

Door op deze manier te werken verloopt het aanvragen van de vergunning een stuk sneller en soepeler. 

Aanvraag vergunning en melding activiteitenbesluit

Na ontvangst van het positieve advies op het vooroverleg zetten we de aanvraag om in een vergunningsaanvraag. We laten de benodigde onderbouwingen zoals constructieberekeningen, een akoestisch rapport en een slagschaduwrapportage uitvoeren. Zodra de rapportages binnen zijn vragen we uw vergunning aan.

Ook doen we dan de melding activiteitenbesluit. Uw omgevingsdienst toetst dan of de aanvraag voldoet aan de vereisten met het oog op geluid, slagschaduw en veiligheid voor de omgeving.

Veel gemeentes hebben beleid geschreven voor het vergunnen van kleine windmolens. Deze kunnen daar veelal middels de zogeheten ‘Reguliere procedure’ worden aangevraagd en hebben een doorlooptijd van 8 weken. Na ontvangst van de vergunning mag direct worden gestart met de bouw van de kleine windmolen. Wel hebben belanghebbenden nog de kans om een bezwaar in te dienen binnen zes weken.

 In de overige gevallen moet de ‘Uitgebreide procedure’ worden gevolgd. Voor deze procedure moet een meer uitgebreide onderbouwing  worden aangeleverd. Ook duurt de procedure langer: 26 weken. In deze periode zitten de termijnen voor ter inzagelegging inbegrepen. Op het moment dat de definitieve beschikking wordt afgegeven is daartegen geen bezwaar meer mogelijk.

Mocht de gemeente tijdens de procedure vragen of opmerkingen hebben, dan beantwoorden we deze. Mogelijk moet de aanvraag nog iets aangepast of moet er aanvullende informatie worden aangeleverd. Wij doen er alles aan om de aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteraard onderhouden we ook op eigen initiatief contact met de gemeente en overige instanties en houden we de tijdslijnen in de gaten.

Vanzelfsprekend houden we ook u, de toekomstige moleneigenaar goed op de hoogte en proberen we de vergunning zo spoedig mogelijk in handen te krijgen.

Subsidie

Een kleine windmolen levert groene energie op. Daarom stimuleert de overheid een investering in een kleine windmolen middels subsidies. Het aantal mogelijkheden dat er is hangt van de situatie af. Indien er aanspraak gemaakt kan worden op ISDE-subsidie, dan vragen wij deze tegelijk met de vergunning aan.

Ontvangst vergunning

Als de vergunning binnen is nemen we contact met u op. We stemmen af hoe we verder gaan. Is de molen al besteld? Welk fundament wordt toegepast? Wanneer kunnen we starten met het fundament? Is de subsidie al rond? Et cetera. We willen natuurlijk dat u zo spoedig mogelijk kunt profiteren van de opbrengst van uw eigen kleine windmolen en uw eigen windenergie!

Wilt u ook uw eigen kleine windmolen op Maat? Neem gerust contact op met onze specialisten. U kunt met al uw vragen bij ons terecht en we bespreken graag de mogelijkheden. 

Contactformulier