ISDE-subsidie

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een regeling van de Nederlandse overheid die particulieren en bedrijven financieel ondersteunt bij de aanschaf van hernieuwbare energieoplossingen , waaronder windmolens op maat. Deze subsidie is bedoeld om de transitie naar duurzame energie te versnellen en de CO2-uitstoot te verminderen. Door te investeren in windenergie kunt u niet alleen bijdragen aan een schonere planeet, maar ook aanzienlijke besparingen op uw energiekosten realiseren. Bij Windmolens op Maat begrijpen we het belang van financiële ondersteuning voor uw investeringen in duurzame energie. Wij staan klaar om u te begeleiden bij het aanvragen van deze ISDE-subsidie.

De ISDE betreft een investeringssubsidie. Dat betekent dat de subsidie eenmalig wordt uitgekeerd. Ook moet deze worden aangevraagd voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Indien de subsidie wordt beschikt dan ontvangt u een bedrag van €66,- per m2 rotoroppervlakte. Voor de Logic-25 bedraagt de subsidie ca. €13.000,- per molen!

Subsidievoorwaarden ISDE-subsidie voor kleine windmolens

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie geldt een aantal voorwaarden. Kijk voor de volledige lijst op rvo.nl.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor de subsidie, uw bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Een windmolen moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2. Onze kleine windturbines voldoen hieraan! De Logic-25 heeft het maximale rotoroppervlak voor kleine windturbines van 200m2. Hierdoor maakt de turbine optimaal gebruik van de wind.
  • De kleine windmolen moet worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3*80 ampère. Heeft u een grootverbruikersaansluiting, dan komt u wellicht in aanmerking voor een andere subsidie.

Windmolens op Maat

Onze deskundige medewerkers vragen zowel de vergunning voor de kleine windturbine als de ISDE-subsidie aan. Wij werken voor de subsidieaanvragen samen met het gespecialiseerde team van ASBR-subsidium. Middels de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) hebben wij contact met de overheid over deze regeling zodat we ontwikkelingen op de voet kunnen volgen.

Procedure

Wij vragen de subsidie aan zodra wij de vergunning voor de kleine windmolen hebben aangevraagd. De RVO heeft vervolgens acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Wordt aan de voorwaarden voldaan? Dan volgt de beschikking met daarin het bedrag waar aanspraak op kan worden gemaakt en de voorwaarden. Zo weet u ruim op tijd of u daadwerkelijk op deze subsidie kunt rekenen.

De molen moet binnen twee jaar na datum van beschikking worden gebouwd. Na de bouw wordt een vaststellingsverzoek verstuurd naar de RVO. De RVO beoordeelt binnen acht weken of de aangeleverde informatie voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de beschikking. Vervolgens wordt het bedrag uitgekeerd.

SDE-subsidie

Naast de ISDE-subsidie is ook SDE-subsidie beschikbaar. In de meeste gevallen is deze subsidie niet interessant, maar mocht ISDE-subsidie geen optie zijn, dan kunnen we uitrekenen hoeveel SDE-subsidie mogelijk beschikbaar is.

Naast subsidieregelingen zijn er wellicht ook fiscale mogelijkheden waar gebruik van kan worden gemaakt. De eigen financieel adviseur of accountant kan daarbij het beste adviseren omdat deze de financiële situatie al in beeld heeft.

Heeft u vragen of mogen wij voor u aan de slag, neem dan contact met ons op. We staan graag voor u klaar.

Neem contact op