ISDE-subsidie

Door middel van de ISDE-subsidie wil de overheid woningeigenaren en zakelijke gebruikers stimuleren om te investeren in duurzame energie en energiebesparing. Ook kleine windmolens vallen onder deze regeling. Een mooie bijdrage om de aanschaf van een kleine windmolen te vergemakkelijken.

Let op: Deze subsidie loopt tot eind 2023, dus deze moet uiterlijk eind december zijn aangevraagd bij de RVO!

De ISDE betreft een investeringssubsidie. Dat betekent dat de subsidie eenmalig wordt uitgekeerd. Ook moet deze worden aangevraagd voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Indien de subsidie wordt beschikt dan ontvangt u een bedrag van €66,- per m2 rotoroppervlakte. Voor onze molens met een wieklengte van 8 meter bedraagt de subsidie ca. €13.000,-

Subsidievoorwaarden ISDE-subsidie voor kleine windmolens

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie geld een aantal voorwaarden. Voor de volledige lijst kijkt u op rvo.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor de subsidie.
  • Een windmolen moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2. Onze kleine molens voldoen hieraan!
  • De kleine windmolen moet worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3*80 ampère. Heeft u een grootverbruikersaansluiting, dan komt u helaas niet in aanmerking.

Windmolens op Maat

Indien u overweegt om een windmolen van Windmolens op Maat B.V. aan te schaffen, dan kunnen wij de vergunning voor u aanvragen. Ook kunnen wij in samenwerking met ASBR-subsidium uw subsidieaanvraag voor de kleine windmolen afhandelen. 

Wij vragen de subsidie aan zodra wij de vergunning voor de kleine windmolen hebben aangevraagd. De RVO heeft vervolgens acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u de beschikking met daarin het bedrag waar u aanspraak op kunt maken en de voorwaarden. De molen moet binnen twee jaar na datum van beschikking worden gebouwd. Na de bouw wordt een vaststellingsverzoek verstuurd naar de RVO. De RVO beoordeelt binnen acht weken of de aangeleverde informatie voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de beschikking. Vervolgens wordt het bedrag aan u uitgekeerd.

SDE-subsidie

Naast de ISDE-subsidie is ook SDE-subsidie beschikbaar. In de meeste gevallen is deze subsidie niet interessant, maar mocht u niet in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie dan kunnen we voor u uitrekenen hoeveel SDE-subsidie u zou kunnen ontvangen.

Naast subsidieregelingen zijn er wellicht ook fiscale mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken. Uw eigen financieel adviseur of accountant kan u daarbij het beste op weg helpen.

Heeft u vragen of wilt u dat wij voor u aan de slag gaan, neem dan contact met ons op. We staan graag voor u klaar.

Neem contact op