Nieuws over kleine windmolens!

Appingedam, 21-1-2021

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud. Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Wij hopen in ieder geval dat u een goed jaar tegemoet mag zien, dat gemeentes zich volop inzetten om mee te werken aan initiatieven voor kleine windmolens en natuurlijk op veel nieuwe opdrachten. Wij hebben er zin in en staan voor u klaar!

Wat produceert zo’n kleine windmolen?

Stroom duurzaam opwekken voor het eigen bedrijf om daarmee zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, dát is de belangrijkste reden waarom klanten een kleine windmolen kopen. De keuze voor onze Solid Wind Power kleine windmolen wordt gemaakt vanwege de hoge opbrengst en kwaliteit van de molen. Het robuuste uiterlijk van de molen en de jarenlange ervaring van Solid Wind Power werken natuurlijk ook mee! Maar wat hebben onze Solid Wind Power 25kW molens het afgelopen jaar gepresteerd?

Hier de cijfers over 2020:

  • Gemiddelde opbrengst per molen: 59.100kWh
  • Hoogste opbrengst molen: 65.500kWh – Deze molen staat in de kop van Groningen op het oosten. De molen vangt de vrije wind vanuit de meeste richtingen, behalve uit het westen.
  • Laagste opbrengt molen: 55.800kWh – Deze molen staat ook in Groningen op het noordoosten. Er staan een paar vrij hoge bomen op het noordoosten dichtbij de molen en het bedrijf staat op het zuidwesten. De overige windrichtingen zijn vrij.

Cijfers waar je mee thuis kunt komen!

Onze nieuwste projecten

Installatie van een kleine windmolen in Westeremden
Installatie van een kleine windmolen in Harkstede

In december mochten we weer twee kleine windmolens installeren. Daar zijn zowel wij, als de eigenaars natuurlijk trots op! Weer twee bedrijven die (voor een groot deel) zelfvoorzienend zijn:)

ISDE-Subsidie

Per 1 januari is eindelijk de langverwachtte ISDE-subsidie beschikbaar gekomen voor kleine windmolens!

Een mooie stap om de betaalbaarheid van een kleine windmolen te vergroten. Ook geeft dit eindelijk erkenning aan het feit dat een kleine windmolen toch anders benaderd moet worden dan de grote windparken. Onze kleine windmolens zijn speciaal ontwikkeld voor het duurzaam opwekken van stroom voor het eigen gebruik door agrariers. Met deze subsidie wordt verduurzamen voor kleinverbruikers financieel extra aantrekkelijk.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
  • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor de subsidie. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv.
  • Een windmolen moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2 en mag een maximaal rotor oppervlak van 500m2 hebben. Het project mag uit meerdere windmolens bestaan, maar iedere molen heeft een minimaal rotoroppervlak van 50m2. Onze windmolens voldoen hieraan.
  • De windmolen moet worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting. Max. 3*80 ampère.
  • Voor het aanvragen van de subsidie moet u een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend en deze moet zijn afgegeven bij het vaststellen van de subsidie. Het is dus zaak om de aanvraag goed te timen! Wij kunnen u daarover adviseren.
  • De subsidie moet zijn aangevraagd voor er een definitieve koopovereenkomst wordt gesloten.
  • De molen moet binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie in gebruik worden genomen.
  • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor een windmolen heeft ontvangen

Indien u overweegt om een windmolen van ons aan te schaffen, kunnen wij de vergunningsaanvraag voor u verzorgen. Ook zullen wij de aanvraag voor deze subsidie voor u afhandelen. Deze service zit bij onze prijzen inbegrepen!

Heeft u vragen of wilt u dat wij voor u aan de slag gaan, neem dan contact met ons op. We gaan graag voor u aan de slag.

Vooroverleg

Overweegt u om te investeren in duurzame energie en twijfelt u of een windmolen te realiseren is bij uw bedrijf? Wellicht dat onze werkwijze uw twijfels weg kan nemen.

Een windmolen realiseren gaat niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Hierbij een kijkje in onze keuken.

Situatie in kaart

Als u serieus overweegt om een windmolen van ons aan te schaffen dan gaan wij allereerst in beeld brengen waar u de molen zou willen plaatsen op uw bedrijf. Deze locatie moet zorgvuldig worden gekozen. U wilt vanzelfsprekend een plek waar de molen het meeste rendement kan behalen en waar deze uw bedrijfsactiviteiten en mogelijke toekomstige uitbreidingen, niet in de weg zal staan. Wij zoeken uiteraard ook naar de plek met het beste potentieel, maar nemen ook gemeentelijk beleid mee in ons advies. We willen de kans van slagen van uw project zo hoog mogelijk maken!

Ook uw verbruik is belangrijk. Vrijwel alle gemeentes hebben bepaald dat kleine windmolens alleen worden toegestaan voor eigen gebruik. Om dat aan te tonen is de laatste eindafrekening van uw energiebedrijf van belang. Staan er investeringen gepland waardoor uw stroomverbruik toeneemt? Dan is dat ook goed om te vermelden.

In bepaalde gebieden geven gemeentes de voorkeur aan zonnepanelen. Aan ons de schone taak om helder uit te leggen waarom windenergie in uw situatie de beste investering is. Wanneer gebruikt u de meeste stroom? Overdag of ’s nachts? Zomers of juist in de winter?

Aanvraag vooroverleg

Als deze informatie is verzameld, kunnen we een vooroverleg gaan aanvragen bij de gemeente. Dit vooroverleg is bedoeld om de kans van slagen van een project te bepalen. De gemeente toetst het project aan haar bestemmingsplan en legt het voor aan o.a. de welstandscommissie. Op basis daarvan geeft de gemeente een advies onder welke voorwaarden een vergunning kan worden afgegeven.

Bij een positief advies is de gemeente bereid om mee te werken aan het project.

Kosten vooroverleg

Voor het geringe bedrag van €300,= dienen wij het vooroverleg voor u in en houden wij contact met uw gemeente. Uiteraard houden we u daarbij zo goed mogelijk op de hoogte. Een vooroverleg geeft u daarom tegen geringe kosten een goed beeld over de haalbaarheid van uw plannen. Bovendien verloopt de beoordeling van de vergunningsaanvraag hierdoor vlotter omdat veel zaken al in het vooroverleg zijn beoordeeld.

Contact

Wilt u graag meer weten? Of een offerte of gesprek met ons aanvragen?

Neem contact met ons op!

Telefoon: 0596 56 72 87

Mail: windmolens@hulstinnovatie.nl

Website: www.windmolensopmaat.nl