Rendement kleine Windmolen: Wat produceert zo’n molen nou?

Stroom duurzaam opwekken voor het eigen bedrijf om daarmee zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, dát is de belangrijkste reden waarom klanten een kleine windmolen kopen.

De keuze voor onze Solid Wind Power kleine windmolen wordt gemaakt vanwege de hoge opbrengst en kwaliteit van de molen. Het robuuste uiterlijk van de molen en de jarenlange ervaring van Solid Wind Power werken natuurlijk ook mee! Maar wat hebben onze Solid Wind Power 25kW molens het afgelopen jaar gepresteerd?

Hier de cijfers over 2020:

  • Gemiddelde opbrengst per molen: 59.100kWh
  • Hoogste opbrengst molen: 65.500kWh – Deze molen staat in de kop van Groningen op het oosten. De molen vangt de vrije wind vanuit de meeste richtingen, behalve uit het westen.
  • Laagste opbrengt molen: 55.800kWh – Deze molen staat ook in Groningen op het noordoosten. Er staan een paar vrij hoge bomen op het noordoosten dichtbij de molen en het bedrijf staat op het zuidwesten. De overige windrichtingen zijn vrij.

Cijfers waar je mee thuis kunt komen!

ISDE-Subsidie

Per 1 januari is eindelijk de langverwachtte ISDE-subsidie beschikbaar gekomen voor kleine windmolens!

Een mooie stap om de betaalbaarheid van een kleine windmolen te vergroten. Ook geeft dit eindelijk erkenning aan het feit dat een kleine windmolen toch anders benaderd moet worden dan de grote windparken. Onze kleine windmolens zijn speciaal ontwikkeld voor het duurzaam opwekken van stroom voor het eigen gebruik door agrariers. Met deze subsidie wordt verduurzamen voor kleinverbruikers financieel extra aantrekkelijk.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
  • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor de subsidie. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv.
  • Een windmolen moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2 en mag een maximaal rotor oppervlak van 500m2 hebben. Het project mag uit meerdere windmolens bestaan, maar iedere molen heeft een minimaal rotoroppervlak van 50m2. Onze windmolens voldoen hieraan.
  • De windmolen moet worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting. Max. 3*80 ampère.
  • Voor het aanvragen van de subsidie moet u een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend en deze moet zijn afgegeven bij het vaststellen van de subsidie. Het is dus zaak om de aanvraag goed te timen! Wij kunnen u daarover adviseren.
  • De subsidie moet zijn aangevraagd voor er een definitieve koopovereenkomst wordt gesloten.
  • De molen moet binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie in gebruik worden genomen.
  • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor een windmolen heeft ontvangen

Indien u overweegt om een windmolen van ons aan te schaffen, kunnen wij de vergunningsaanvraag voor u verzorgen. Ook zullen wij de aanvraag voor deze subsidie voor u afhandelen. Deze service zit bij onze prijzen inbegrepen!

Heeft u vragen of wilt u dat wij voor u aan de slag gaan, neem dan contact met ons op. We gaan graag voor u aan de slag.

Contact

Wilt u graag meer weten? Of een offerte of gesprek met ons aanvragen?

Neem contact met ons op!

Telefoon: 0596 56 72 87

Mail: windmolens@hulstinnovatie.nl

Website: www.windmolensopmaat.nl